متروی پاریس

حیواناتی در متروپولیتن!

Animals in Paris Metropolitain

شکی نیست که متروی پاریس، بهترین وسیله حمل و نقل در عروس شهرهای دنیا است. شبکه حمل و نقل شهری پاریس، حدود 160 سال قدمت دارد. اولین ترامواهای این شهر با اسب کشیده می‌شدند و بعدها موتورهای دیزلی جایگزین اسب‌ها شدند.

اگر به جمعیت 4.5 میلیون نفری که هر روز با این سیستم جابجا می‌شوند، توجه کنیم، مشخص می‌شود که فرهنگ‌سازی برای استفاده از دومین متروی پر استفاده دنیا (بعد از مسکو) امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در همین خصوص مسئولین شهری شهر پاریس، مجموعه‌ای از تصاویر را (در قالب یک کمپین) طراحی کرده‌اند و در برخی از ایستگاه‌های مترو نصب کرده‌اند که در آن به برخی از رفتارهای نامناسب بعضی از مسافران این شبکه پرداخته‌اند تا به نوعی به دیگران آموزش بدهند که چه کارهایی را نباید در مترو انجام داد. با اینکه پیش‌تر این تصاویر مشابهی را در جایی (که یادم نیست کجا!) دیده‌ام، اما به اشتراک گذاشتن آن مطمئنم هیچ ضرری ندارد که هیچ، بلکه شاید منشا خیر هم باشد!

Paris Metropolitain 1فیل‌هایی که مانع از خروج مسافران در ایستگاه مورد نظر می‌شوند! ادامه‌ی خواندن