سنگاپور

هرگز فكر نميكردم اولين تجربه سفر من به شرق آسيا، به مقصد سنگاپور باشه! هميشه گزينه هايي مثل چين، ژاپن، كره، مالزي و اندونزي توي ذهنم بود كه میخواستم كشفشون كنم؛ اما قسمت اين بود كه دنياي شرقي آسيا رو با شهر و كشور سنگاپور بشناسم.

شروع سفرم به سنگاپور از استانبول بود كه بينش توي دوبي بايد پرواز عوض ميكردم. از لحظه اي كه هتل استانبول رو به مقصد فرودگاه آتاتورك ترك كردم تا لحظه اي كه پام به هتل توي سنگاپور رسيد، درست ٢٤ ساعت طول كشيد كه حدود بيش از ١٥ ساعت و نيم از اين مدت رو توي پرواز بودم، ٦ ساعتش رو توي فرودگاه ها معطل شدم و مابقيش رو توي مسير فرودگاه گذروندم. بدون ترديد اين طولاني ترين سفر من محسوب ميشه و طولاني ترين تجربه پرواز! ادامه‌ی خواندن