دبی و بیشتر…

(در حال تکمیل)

یک هفته در دبی بودم. برای پنجمین بار به این شهر سفر کردم و این بار بیش از قبل مشتاق این شهر شدم. در نوشته مربوط به سفر قبلی (دبی در 13 نما) دلایل تغییر نظرم نسبت به دبی را نوشتم. اما این بار معتقدم که نمی توان دبی رفت و لذت نبرد (و حسرت نخورد…!).

سفر خاصی بود. تجربه های بسیار گرانبهایی به دست آوردم. تجاربی که شاید مسیر زندگی ام را به طور کامل عوض کرد… همسفرانم هم در این سفر همسفران خوبی بودند. بسیار حرف زدیم و فکر کردیم و خندیدیم و گپ زدیم. تجربه ای که خیلی بوی “سیب” می داد!

.

نکاتی برای سفر به دبی

اما آنچه که شاید برای یک مسافر دبی جذاب باشد، نکاتی است که در این سفر آموختم. نکاتی که می نویسم تا هم برای خودم بماند و هم شاید به سفر مسافری کمک کند.

– مترو دبی روزهای جمعه تا ساعت 14 کار نمیکند. ادامه‌ی خواندن

دوبی در 13 نما

از 6 تا 10 May یعنی 16 تا 20 اردیبهشت دوبی بودم. دلیل سفرم حضور در بیستمین نمایشگاه گردشگری دوبی با نام ATM بود. 4 روز فشرده که از صبح تا شب فقط کار بود و یک نصف روز که برای استراحت گذشت و یک نصف روز که با دوستان مقیم دوبی گذشت، چکیده این سفر بود. قبل تر هم نوشتم که این سفر دید من رو نسبت به دوبی عوض کرد. تا قبل از این سفر هیچ دید مثبتی نسبت به این شهر نداشتم. اما دیدن برنامه ریزی مسئولین این شهر و این کشور من رو به شدت تحت تاثیر قرار داد. به هر حال بعد از این از پیش اومدن سفر دوبی ناراحت نخواهم بود! در 13 نما بخشی از روزهایی که اونجا بودم رو به تصویر کشیده ام.

نمایی که صبحها و عصرها رو با این نما شروع میکردم. این نمای مقابل درب اصلی نمایشگاه بود

. ادامه‌ی خواندن